Thay Chan Hieu -Phap Thoai 2004

Nam Mô A Di Đà Phật

KHAI THỊ NIỆM PHẬT - Năm 2004

LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT - Năm 2004

KHOÁ TU PHẬT THẤT - Năm 2004 - CD 1

KHOÁ TU PHẬT THẤT - Năm 2004 - CD 2